TARTALOMM

Mandrocles

MandroclhV, – 1. Samusból való görög építőmester, a ki Dariusnak a scythák ellen való háborújában megépítette a thraciai Bosporuson át vezető fahidat, a munkájáért kapott pénz egy részével képet festetett, mely a perzsáknak a hidon való átkelését ábrázolta s a samusi heraeumban volt látható. Hdt. 4, 87–88. – 2. Magnesiából való görög, ki Perzsiától Datameshez pártolt át. nep. Dat. 5.

L. N.