TARTALOMM

Mantias

MantiaV v. ManteiaV, o ’HrojileioV, a Kr. e. 3-ik század közepe táján mint a Herophilus-féle iskolához tartozó jeles orvos és kiváló szakíró működött Alexandriában. Kisérleti uton törekedett a különböző gyógyszerek hatását megállapítani és a gyógyszerek összetételéről, hatásáról meg adagolásáról egy művet írt, a melyet Galenus a legjobbnak mondott az összes hasonló tartalmu munkák között és a melyet évszázadokon át igen nagy becsben tartottak. M. egy sebészeti kötözéstant és egy, rendezéséről szóló értekezést is írt, de művei elvesztek és csak nehány töredék maradt fenn belőlük. Az empirikus orvosi iskola egyik legnevezetesebb képviselője, a tarentumi Heraclides, M.-nak tanítványa volt. Gal. de comp. med. sec. loc. 6. de comp med. sec. gen. 2 é. t. Fabric. Bibl. Gr. ed. H. 2. p. 600. E. Meyer, Gesch. d. Botan. 1. p. 233.

TI. M.