TARTALOMM

Margiana

h Margianh, ó-bactriai nyelven Marghush (ma Merw és környéke), a perzsa birodalom azon tartománya, mely Északon az Oxusszal, Keleten Bactrianával, Délen Ariával és Nyugaton Hyrcaniával szomszédos. Voltaképen egy terjedelmes, a Margus (m. Murghab) folyótól öntözött és erről elnevezett oázis, a hol többi között jeles bor termett. Az oázist több rablótörzs lakta, úgymint a Parni, Dai és Derbici, melyek a szomszéd massageták példájára bebarangolták a sivatagot és a szomszédos oázisokat. M. déli részét Nisaeának nevezték. A tartomány fővárosába I. Antiochus görög gyarmatosokat telepített s azt Antiochia Margianénak nevezte el, azonfelül óriási fallal kerítette be az egész oázist. A rómaiak csak akkor hallották hirét, mikor a parthusok fogságába esett harczosok a Keletről hazatértek (Kr. e. 20). V. ö. Strab. 11, 515 sk. Plin. 6, 16, 46. Curt. 7, 10, 10. Just. 42, 5. Merw táján manap 3 romban heverő várost és várat lehet megkülönböztetni (melyek összes kiterjedése 46 km.2); 1) a Sassanidák és arabok Merwje, a mai Gyaurkala; 2) a perzsa szeldsukok egykori fővárosa, ma Sultankala (Sandsara szultán siremlékével); 3) a 100 évvel ezelőtt Murad Bi, Bochara emirje által lerombolt Merw romjai, ma Bairam Ali Chan Hala. V. ö. Die Ruinen des alten Merw (az orosz táborkar kutatásai nyomán. Petermann’s geograph. Mitteilungen 1894, 68. l.). Donovan, The Merw Oasis, London, 1892, 2 kötet.

M. L.