TARTALOMM

Marsi

Marsoi, Marsoi, – 1. Közép-italiai régi nép az Apenninus fensíkján a Fucinus tó mellett, a Liris és Aternus folyó között. A többi sabinus népfajjal együtt gyakran hadakoztak a rómaiakkal (Liv. 8, 29. Hor. od. 3, 14, 18. Epod. 16, 3), míg 304-ben Kr. e. Romával szövetséget kötöttek. Pol. 2, 24, 12. Liv. 9, 45. Főhelyük volt Marruvium (m. San Benedetto). A marsusok igen harcziasak voltak és varázslók meg kígyóbűvölők hírében állottak (Hor. epod. 5, 76. 17, 29. Verg. A. 7, 758); ezért azt tartották, hogy Circétől származtak és Medeától oktatásban részesültek. – 2. Germán népfaj (Tac. Germ. 2), a mely mint a cheruscusok szövetségese Varus leverésében részt vett és a zsákmányból egy római sast kapott. Tac. ann. 2, 25. Germanicus támadásai óta nevük a történelemben letünt. Tac. ann. 1, 50. 51. 56. hist. 3, 59.

SZ. IS.