TARTALOMM

Massagetae

Massagetai, hatalmas és harczias nomád nép a Caspiusi tengertől Keletre az Iaxartesen túl (e folyót Hdt. 1, 201 skk. Araxesnek nevezi), tehát az Aral tó mellett és a kirgizek puszta földjén. Erkölcseiket és szokásaikat nagyon nyerseknek és vadaknak írják le (a nők közösek, az aggokat megölik, sőt megeszik); a napot tisztelték és lovakat áldoztak neki. Talán árjaeredetüek voltak. Földjüknek részben és aranyban való gazdagsága meglátszott ékes fegyvereiken és lovaiknak vértezetén; vasuk és ezüstjük ellenben nem volt. Hdt. 1, 215 skk. Strab. 11, 512 skk. Az ő országukban lelte halálát (Hdt. 1, 208 skk. és Justin. 1, 8 szerint) Cyrus, midőn Tomyris királynőt haddal megtámadta.

P. K.