TARTALOMM

Meletus

MelhtoV. – 1. Athenaei politikus, az oligarchiának híve, erősen belekeveredett a Hermes-szobrok csonkítása folytán támadt bűnpörbe. Nagy része volt abban a követségben is, melyet azért küldöttek Spartába, hogy a békét közvetítse, 403-ban Kr. e. – 2. Egyike annak a három athenaei polgárnak, a kik Socrates ellen vádlóként léptek föl. Fűzfapoéta volt (schol. ad Plat. Apol. 18B), a kit mint ilyet Aristophanes megsemmisítő gúnynyal állított pellengérre. Állítólag tragoediákat, scolionokat és szerelmes költeményeket írt. Külön említenek tőle egy Oidipodeia-t. Kevéssel Socrates halála után őt is halálra itélték. Diog. Laërt. 2, 39, 43. v. ö. Welcker, Griech. Trag. 970 skk. Christ, Griechische Litteraturgeschichte, 212, 1.

L. M.