TARTALOMM

Menaechmus

MenaicmoV. – 1. Naupactusból való szobrász, a ki Soidasszal együtt elkészítette a vadászó Artemis Laphria arany-elefántcsontszobrát, melyet Augustus Patrae lakosainak ajándékozott. 460 körül virágzott. Paus. 7, 18, 10. – 2. Sicyonból való szobrász a Lysippus után következő évekből (Suidas a diadochusok idejébe helyezi). Plinius (34, 80) az ő műveként említ egy fiatal bikát, mely térdére hanyatlott, míg nyaka hátrafelé hajlott, úgy hogy talán bikát áldozó Nicével szabad kiegészítenünk. Írt a szobrászatról, toreuticáról, azonkívül megírta szülővárosának és N. Sándornak történetét. – 3. Mathematikus, a képzeleteket tárgyaló művéből egy töredékünk van.

L. N.