TARTALOMM

Menecrates

MenecrathV. – 1. Egy athenaei arcon. – 2. Attikai vígjátékíró; művei elvesztek. Suidas s. v. – 3. Eleai bölcsész, Xenocrates tanítványa, írt egy pár földrajzi munkát. Strab. 12, 550. – 4. Ephesusi grammatikus; tankölteményt írt a földművelésről. Varr. r. r. 1, 1, 9. – 5. Syracusaei orvos macedoniai Fülöp idejében; részint Görögországban részint Macedoniában élt s viseletével, hóbortos öltözködésével mindenütt feltünést, nevetséget keltett. Plut. Ages. 21. Galenus dicséri, orvosi tudományát. – 6. Orvos Tiberius császár idejében. – 7. Pompejus Magnus felszabadított rabszolgája, ki S. Pompejus alatt egy hajóhadnak volt parancsnoka. Hogy a főparancsnokságot elnyerhesse, megbuktatta Pompejusnak egy másik kedvelt szabadosát Menodorust (l. o. 1), ki erre Octavianushoz pártolt. Pompejus most csakugyan M.-nek adta a hajóhad vezetését s Menodorus ellen küldötte őt. Cymaenál történt az ütközet, melyben M. vereséget szenvedett s kétségbeesve a tengerbe vetette magát. Vell. Pat. 2, 73. App. b. c. 5, 81. Oros. 6, 18. – 8. Költő és énekes Nero udvarában, ki őt nagyrabecsülte. Suet. Ner. 30. – 9. Szobrász, Apolloniusnak és Tauriscusnak a Farnese-féle bika készítőinek mestere. Plin. 36, 5, 4. – 10. Nehány történetíró neve l. Müller, fragm. hist. Graec. 2, 343.

I. B.