TARTALOMM

Menedemus

MenedhmoV. – 1. Az eretriai philosophus iskola (eretriacoi, eretrici) alapítója, Clisthenes fia, Eretriában (Euboeában) született; 350–276 között élt. Csak férfikorában kezdett a philosophiával foglalkozni és Athenaeben Platót, különösen pedig Stilpont hallgatta. Majd visszatért szülővárosába s ott a saját bölcseletét tanította, mígnem hazaárulás gyanúja miatt el kellett menekülnie. Művei nem maradtak hátra s így philosophiájáról nincs biztos képünk; annyit tudunk a régiek hiradásából, hogy ő is, mint Socratesnek közvetve tanítványa, egynek tartotta az észt, értelmet, belátást az erénynyel. Ethikáját Cicero így jellemzi (Acad. 4, 42. 129): a Menedemo Eretriaci appellati, quorum omne bonum in mente positum et mentis acie, qua verum cerneretur. Ez egyúttal az egész iskola jellemzése is. – 2. Cynikus bölcs, Diogenes Laërtius (6, 95, 102) szerint az epicureus Colotes tanítványa, furia álarczát öltve jelent meg, hogy cynikus intelmeivel annál nagyobb hatást tegyen. – 3. Athenaei rhetor 94 körül Kr. e. Cic. de or. 1, 19. – 4. Julius Caesar vendégbarátja, macedoniai származású; Caesartól római polgárjogot nyert. Caes. b. c. 3. 34. Cic. Att. 15, 2. 2. Phil. 13, 16. 33. – 5. N. Sándor hadvezére. Arr. 4, 3, 7.

S. K.