TARTALOMM

Menestratus

MenestratoV. – 1. Athenaeből, kit azzal vádoltak, hogy az oligarchák ellen szőtt összeesküvésben (404-ben Kr. e.) részt vett, miután azonban társait megnevezte, Critias és Hagnodorus közbenjárására fölmentetett a vád alól. Az oligarchák elüzése után halállal bünhődött. Lys. Agor. 55 sk. – 2. Eretriai tyrannus. Dem. 23, 124. – 3. Görög író, munkája a földmívelésről szólt. – 4. Szobrász, ki valószínűleg N. Sándor idejében élt; Heraclesnek és Hecatének szobrait készítette el Artemisnak ephesusi temploma számára; a templom szolgái a látogatókat figyelmeztették, hogy e szobrok szemlélésénél kiméljék szemüket, oly nagy volt azok márványának ragyogása. Plin. 36, 32. Tatianus (c. Graec. 52 p. 113 Worth) még egy előttünk ismeretlen Learchis nevű költőnő szobrát is említi tőle.

L. N.