TARTALOMM

Messii

plebejus nemzetség: – 1. C. Mess., Kr. e. 57-ben néptribunus, elősegítette Cicerónak száműzetéséből való visszahívását (Cic. post red. in sen. 21) s támogatta Pompejust, a kinek érdekében a sereg és a kincs tekintetében javaslatot tett, de buzgólkodása nem vezetett sikerre. Cic. Att. 4, 1, 7. Cicero védelmezte 54-ben egy vád ellen. Cic. Att. 4, 15, 9. – 2. Mess. Maximus, az ifjabb Plinius barátja, a ki levelezett vele (ep. 3, 20. 4, 25) s megtekintés végett elküldte neki iratait. Messius is működött irodalmilag. Trajanus császár megbízásából Görögországba ment.

B. G.