TARTALOMM

Metagenes

MetagenhV. – 1. A régebbi attikai comoediának költője Aristophanes idejében; alacsony sorsból származott. Nehány darabjának czíme ismeretes. V. ö. Kock, Com. Att. fragm. 1, 704. – 2. A cretai Cnossusból származó építőmester, Chersiphron fia, folytatta Artemis ephesusi templomának apjától megkezdett építését; a gerendázat fölépítésének nehézségeit sikeresen megoldván, jó hírnevet szerzett magának (a templom építésének idejét az 50–80. Ol. határolja. Plin. 7, 125. 36, 95). Dicsérik úgy az apának mint fiúnak technikai tudását, kik a templomhoz szükséges óriás szobrokat és gerendákat a kőtörésből, melyhez út híján kocsival nem férhettek, hengereken szállították az építés színhelyére. Vitr. 10, 2, 12. – 3. Athenaei építőmester a Xypete demosból, ki Pericles korában folytatta az eleusisi Telesteriumnak Coroebustól megkezdett építését. Plut. Per. 13 (Strabo és Vitruvius Ictinusnak tulajdonítják a Telesterium építését).

L. N.