TARTALOMM

Meton

Metwn. – 1. Leuconoë attikai demosból való görög orvos és csillagász, kinek a görög időszámítás körül vannak érdemei. Ő az athenaei Pnyx falánál felállított hliotropion-a segítségével megfigyelte a napfordulatokat s oszlopai voltak, melyeken ezeket följegyezte. Schol. in Arist. aves 997. Aelian. v. h. 10, 7. Azonkívűl megszerksztője az ú. n. MetwnoV eniautoV-nak. Ez egy 19 évből (7 szökő hónappal), összesen 235 hónapból, 6940 napból álló időtartam volt, melyet M. a Kr. előtti 432-ik év július 16-ával kezdetett. 125 teli (30 napos) hó váltakozott benne 110 hiányos (29 napos) hóval. Évszámítását Athenaeben csak későn (406-ban) fogadták el hivatalosan (ezért e közmondás anaballesJai ti eiV ton MetwnoV eniauton = ad Graecas kalendas, Schol. in Arist. i. h.), más görög államokba való hivatalos behozataláról mitsem tudunk. V. ö. Redlich, Der Astronom Meton und sein Cyclus, Hamburg, 1854. Kubicki, Die attische Zeitrechnung vor Archon Kallias, Wohlau, gymn. ért. 1897. – 2. Parusi születésü pythagoreus philosophus. Iambl vita Pythag. 257. 267. – 3. Empedocles philosophus atyja, Agrigentumból. Plutarch. de plac, philos. 1, 3.

V. B.