TARTALOMM

Mnaseas

MnaseaV. – 1. Colophoni származású erotikus költő, kiről Athenaeus (7, 321) emlékszik meg. – 2. Egy Cougnynál (Anthol. Palat. 3, 125. l. 229. sz. a.) kiadott, Corcyrában talált iambikus sírvers szerzője. – 3. A lyciai Patarából való író, Eratosthenes tanítványa, egy reánk csak jelentéktelen töredékekben jutott perihghsiV szerzője; legalább 8 könyvre terjedő művében beható földleírást adott, de mint Euhemerus követője a mondákat történelmi tényeknek magyarázza. Töredékeit összegyűjtötték Mehler (1. Bonn, 1846) és Müller, Fragm. hist. Gr. 3, 149–158. ll. – 4. Berytusból való író, kire Josephus Flavius (arch. Jud. 1, 3, 6. contra Apion. 1, 23) hivatkozik s ki Suidas szerint egy tecnh rhtorich-t írt s egy munkát peri ’Atticwn onomatwn.

V. B.