TARTALOMM

Mnesimachus

MnhsimacoV, új attikai comoedia-író, 7darabjáról tesznek említést. Meineke, fragm. com. Graec. 3. köt. (kis kiad. 2. k. 787. l.), Kock, com. Att. fragm. 2, 1, 436. l.

SCH. A.