TARTALOMM

Molossi

Molossoi, - ttoi, hellen eredetű népség. Ezt a hagyomány szerint Thessaliából Epirusba vezette Achilles fia Pyrrhus, a kinek fiától Molossustól nyerte a nevét. Epirusban Dodona környékén volt a települő helye, É. felé az ambraciai tengeröböltől. Plut. Pyrrh. 1. Just. 17, 3. Liv. 8, 24. 45, 26. A M. utóbb hatalmukba ejtették a dodonai jóshelyet és Epirus egyik legjelentékenyebb népségévé lettek (Hdt. 6, 127); egy csoport közülök a kisázsiai partvidékre kivándorló iónokhoz csatlakozott. Hdt. 1, 146. Hellen származásuk daczára a barbar népségekkel való többszörös összekeveredésök folytán a barbarok közé számították őket. Thuc. 2, 80. Uralkodóik jelentékeny hatalomra tettek szert, annyira, hogy Epirus királyainak nevezték magukat. Főhelyök Passaron volt. Plut. Pyrrh. 5. Liv. 45, 26. A peloponnesusi háború után elfoglalták Ambraciát, s ezt tették országuk székhelyévé. III. Pyrrhus halála után Kr. e. 192-ben a királyság felbomlott s könnyű zsákmánynyá lett előbb a macedonokra, majd a rómaiakra nézve. V. ö. Bursian, Geogr. von Griechenl. 1, 24 skk. Híresek voltak a molossus vadászebek. Hor. sat. 2, 6, 114. Verg. G. 3, 405.

ZS. B.