TARTALOMM

Morychus

MorucoV, tragoedia-író Athenaeben Aristophanes idejében. A comoediaírók sápadt, élvhajhászó és nagyétkű embernek mondják; költészetét nem tartják említésre méltónak. Arist. Acharn. 885. vesp. 502, pax 1003. V. ö. Pecz. V., A görög tragoedia 247. l.

SCH. A.