TARTALOMM

Musicani

az Indus alsó folyamvidékén lakó nép; földje nagyon termékeny volt. Nagy Sándor keresztülvonult vidékükön. Curt. 9, 31, 8. 32, 16. Strab. 15, 694. 701.

P. K.