TARTALOMM

Musivum opus

mozaik, kis színes kő- vagy üvegrudacskákból, esetleg drágakődarabkákból mesterségesen összerakott ábrázolás, melylyel eleinte a padlózatot ékesítették, későbbi időben a falakat és boltozatokat is. Minél kisebb átmérőjű rudacskákból készült, annál finomabb rajzot és annál szebb színárnyalatokat lehetett benne érvényre juttatni; így Sosus híres tollászkodó galambjai ábrázolásának finomságát bámulták az ókorban (valószinüleg ennek másolata az 557. ábrán látható mozaik, a capitoliumi múzeumban, Romában, Hadrianus tiburi villájából). Plin. 36, 25, 184. Híres még a Pompejiben talált «Nagy Sándor csatája» néven ismeretes mozaik. – Ha a m. o. csak mértani ábrát ábrázolt, opus tessellatumnak nevezték.

F. G.