TARTALOMM

Mycerinus

MucerinoV, Menkera, aegyptusi király a negyedik dynastiából, Chefren utóda, a nagyságra nézve harmadik, csak 66 m. magas, de kiválóan szép művű gizehi pyramis építője, Mariette szerint Kr. e. 4100, Brugsch szerint 3600 körül. Hdt. 2, 127 skk. Diod. Sic. 1, 64.

S. L.