TARTALOMN

Naumachius

NaumacioV. – 1. Későkori görög költő, kitől Stobaeus mintegy 73 hexametert közöl. E töredék tartalma az asszonyok kötelességeire vonatkozik; ezért czíme gamica paraggelmata. Kiadta Brunk, poet. gnom. és Gaisford, poet. Graeci min. – 2. Orvos Epirusból, Galenus kortársa.

H. I.