TARTALOMN

Neratii

valószínűleg samnita eredetű plebejus nemzetség. Ismeretesebb tagjai: – 1. Ner. Priscus, jelentékeny jogtudós, ki több jogi munkát is írt; Trajanus és Hadrianus alatt több nevezetes állami tisztséget viselt. Spart. Hadr. 4. 18. – 2. Ner. Marcellus, Plinius kivánságára kieszközölte Suetonius Tranquillusnak a tribunusi méltóságot. Plin. Ep. 3, 8. 104-ben Kr. u. valószínűleg consul.

L. B.