TARTALOMN

Nesiotes

NhsiwthV, athenaei szobrász a 84. Ol. táján (Plin. 34, 49), kit Plutarchus (praec. reip. ger. 5. 7) Alcamenes és Ictinus közé helyez. Critiusszal együtt elkészítette Harmodiusnak és Aristogitonnak új szobrait azok helyébe, melyeket Xerxes Athenaeből elvitt.