TARTALOMN

Nicon

Nicwn. – 1. Új attikai vígjátékíró; ismeretes darabja a ciJarwdoV. Athen. 9, 487. – 2. Sextus Fabius tanítója; írt egy munkát peri polujagiaV. Cic. fam. 7, 20. – 3. Híres építész, Galenus orvos atyja, a 2. századból Kr. után. Fabricius, Bibl. Graeca. – 4. Tarentumi ifjú, ki 212-ben Kr. e. több társával Hannibal kezére játszotta a várost; 209-ben, midőn a rómaiak ismét visszafoglalták Tarentumot, az ostrom alatt esett el. Liv. 25, 8. 9. 26, 39. 27, 16.

I. B.