TARTALOMN

Nicostratus

NicostratoV. – 1. A peloponnesusi háborúban athenaei vezér volt; midőn Corcyrában a pártharcz kitört, N. Naupactusból a néppártnak segítségére ment és a pártok között a kiegyezést meghiusította. Thuc. 3, 75. A Nicias-féle béke után, midőn a spartaiak az argosiakat megtámadták, ezeknek Lachsszel segítő csapatokat vitt. Thuc. 4, 119. 5, 61. – 2. Egy argosi zsoldos csapatnak a vezére, mely Artaxerxes Ochus szolgálatában állott. Diod. Sic. 16, 44. 47 s köv.

ZS. B.