TARTALOMN

Notitia dignitatum

ez a czíme egy, a 4-ik század végéről Kr. u. származó hivatalos jegyzéknek, mely a római birodalom összes udvari, polgári és katonai hivatalait sorolja fel s fontos adatokat szolgáltat a birodalom statistikájára vonatkozólag. Legjobb kiadás: Seeck (1876).

N. G.