TARTALOMN

Novii

régi italiai nemzetség. Főbb képviselői: – 1. Nov. Calavius, azon összeesküvők egyike, a kik 314-ben Kr. e. Capuát Romától el akarták szakítani. Valószínűleg öngyilkos lett, hogy a büntetéstől megszabaduljon. Liv. 9, 26. – 2. Kr. e. 90 körül számos atellana (l. Atellanae fabulae) szerzője, melyek töredékeit l. Ribbeck, com. Rom. fragm. p. 254. – 3. Két testvér, hírhedt uzsorások. Hor. sat. 1, 6, 121. – 4. Nov. Priscus, az idősb Seneca barátja, kit Nero 65-ben Kr. u. számkivetésre itélt. Tac. ann. 15, 71.

N. G.