TARTALOMN

Numenius

NoumhnioV. – 1. Apameából (Syria), Kr. u. 150 tájt élt. Plotinus, az új platonikus iskola nagyhírű vezére, becsülte és használta műveit. Néhány Platóra vonatkozó töredéket őrzött meg Eusebius. – 2. Alexander Numenius, az előbbi kortársa, ki peri twn thV dianoiaV schmatwn cz. alatt egy művet írt. – 3. Dieuches orvos tanítványa Heracleából, ki a halakról írt egy munkát (alieutica), Athenaeus (diepnosojistai p. 13B) idézi. Ugyane munkát Athenaeus (i. h. p. 5A) deipnon néven említi. – 4. Antiochus Magnus hadvezére, ki a perzsákat egy szárazföldi és egy tengeri csatában megverte Kr. e. 220-ban. – 5. Ptolemaeus Philometor és Physcon követe, kit a rómaiakhoz küldtek Kr. e. 167-ben. Pol. 30, 11. – 6. Két siciliai, kik Verres ellen tettek tanubizonyságot. Cic. Verr. 3, 23, 57. 4. 51, 113.

H. I.