TARTALOMN

Numesianus

NoumesianoV, a kit az ókori szerzők váltakozva Numisianus vagy Nomisianus (NoumisianoV, NomisianoV) néven is említenek, a Kr. utáni 2-ik évszázadban Corinthusban élt mint jeles orvos és hírneves anatomus. A boncztanban Quintus, a kiváló római anatomus volt a mestere és ebben a tudományszakban csakhamar tanárát is túlszárnyalta, úgy hogy a tanulni vágyó orvosnövendékek nagy számban sereglettek hozzá Corinthusba. Egy ideig Galenus is az ő tanítványa volt, a ki többször igen dicsérőleg nyilatkozott róla, nagy eszű, tudós férfiúnak mondva őt (ton de Noumesianon panu Jaumazw wV suneton cai jronimon cai mh eiwJota paralhrein). Gal. Comm. in Hipp. de hum. ed. Kühn 16. p. 197. – N. Hippocrates aphorismáihoz egy nagy becsben tartott commentariust is írt, de ez a munkája elveszett. Gal. Comm. in Hipp. de nat. hom. ed. Kühn, 15, p. 136. é. t. Fabricius Bibl. Gr. 13. p. 351.

TI. M.