TARTALOMN

Nymphis

NumjiV, a pontusi Heracleából, Ptolemaeus Euergetes idejében általános történetet írt (24 könyvben) peri ’Alexandrou cai twn diadocwn cai epigonwn, mely III. Ptolemaeusig terjedt. Más munkái: peri ’HracleiaV (szülőföldje története), periplouV ’AsiaV, melyet Athenaeus 13, 596. idéz. Töredékeit l. Müller, fr. hist. Graec. 3, 12.

SCH. S.