TARTALOMN

Nymphodorus

NumjodwroV. – 1. Amphipolisból, peri nomimwn barbaricwn cz. munkát irt. Clem. Alex. protr. 1, 5. – 2. Syracusaeből, Ptolemaeus Philadelphus kortársa. Művei: periplouV, peri twn en Sicelia Jaumazomenwn. Töredékeit l. Müller, fr. hist. Graec. 2, 375–381.

SCH. S.