TARTALOMO

Obrogatio

valamely törvénynek egy más ellentétes törvénynyel való teljes vagy részleges kiszorítása. Cic. r. p. 3, 22. Phil. 1, 9.

CS. JÓ.