TARTALOMO

Occupatio

uratlan dolog (res nullius) birtokbavétele, a birtokszerzésnek a jus gentiumból vett egyik módja. Occupálható az, a mi még senkié se volt, valamint az is, a mit az előbbi tulajdonos elhagyott (derelictio). Az ellenségtől elvett dolgok, nevezetesen földek (l. Ager publicus), az állam számára foglaltattak el, ennek a magánosok részéről való megszerzése csakis az államnak egy magistratusi edictumban közzétett engedélye alapján történt. A többi zsákmányt, miután egy részét valamely istennek áldozták, hőskori szokás szerint a katonák közt sorsolták ki (praedae ducere sortem), csakhogy a fővezér egyes darabokat a sorsolás előtt kivehetett (sorti excipere) a maga vagy kitüntetésül (honor exsors) vitéz katonák számára. Későbben a zsákmánynak csak egy részét oszthatta ki a fővezér a senatus jóváhagyásával katonái közt, tekintettel a katonai rangra és érdemekre; a többit az aerarium javára árverés útján (sub hasta) egészben egy vagy több összeállt vevőnek adták el. L. Sectio.

CS. JÓ.