TARTALOMO

Ocellus Lucanus

’´OcelloV o LeucanoV, pythagoreus bölcselő, a Kr. e. 1. században élt, de maga az élete előttünk teljesen ismeretlen, műve pedig, a peri thV tou pantoV jusewV biblion, kétséges eredetű. Mullach (fragm. Phil. Gr. 1, 383) nem veti el Ocellus szerzőségét; ugyanő (i. m. 407. lap) közli egy töredékét peri nomou, melyet Stobaeusból merített (ecl. phys. 1, 13. p. 32).

S. K.