TARTALOMO

Ochus

WcoV. – 1. Belső Ázsia egy folyója, Délre az Oxustól (l. ezt). Azonban a régiek adatai e folyóról annyira eltérnek egymástól, hogy nem igen lehet azokat összeegyeztetni. Némelyek Bactriába (Margianába) helyezik, az ország nyugati részébe v. nyugati határára, úgy hogy a Margusszal (a m. Murghábbal) vagy az Ariusszal (a mai Herírúddal) volna azonos, a mely mindkettő a homoksivatagban enyészik el. Mások szerint Hyrcaniában vagy magában vagy az Oxusszal egyesülve a Caspiusi tengerbe ömlik. Strab. 11, 509. 518. Ptol. 6, 11, 2. – 2. Személynév, különösen III. Artaxerxes perzsa király mellékneve (l. ezt).

P. K.