TARTALOMO

Oeneon

Oinewn, az ozolisi locrisiak városa, Keletre Naupactustól, kikötővel. Thuc. 3, 96. 102. Strab. 9, 427. 10, 450. Határán volt Zeus Nemeusnak egy szentélye, a melyben állítólag Hesiodust a Phegeus fiai meggyilkolták. Thuc. 3, 96.

S. L.