TARTALOMO

Oeniadae

Oiniadai, előbb ’Erusich, Acarnania régi tengerparti városa az Achelous torkolata mellett. E folyó télen át annyira elárasztotta a környéket, hogy a város bevehetetlen lőn. Thuc. 2, 102. Fekvésének köszönhette, hogy míg Acarnania többi városait mind függésbe hozták a partokon épült corinthusi gyarmatok, ő maga független maradt. A peloponnesusi háborúban kezdetben a spartaiak szövetségese volt (Thuc. 2, 82. 114), de aztán az athenaeiek kényszerítették, hogy álljon melléjük (Thuc. 4, 77), s birtokukban is maradt, mígnem az aetoliaiak N. Sándor idejében megszállották. Diod. Sic. 18, 8. Plut. Alex. 49. V. Fülöp jól megerősítette. A rómaiak visszaadták az acarnaniaiaknak, de azóta aztán mit se tudni róla, minthogy nem feküdt a rómaiak nagy katonai útjában. Környékéhez tartozott Nesus vagy Nasus nevű erődítvény. Pol. 9, 39. Liv. 26, 25. Jelentékeny romjai, főként a várfalak és szinház maradványai, a Trikardokasztronnak nevezett magaslaton találhatók; kerületük 1 1/2 óra járásnyi.

S. L.