TARTALOMO

Oenotropi

Oinotropoi, a. m. «borváltoztatók, vinczellérnők», Anius leányai Delos szigetén, a kiknek megvolt az a képességük, hogy a vizet borrá tudták változtatni, azonkívűl pedig bármiből, a mi csak tetszett, gabonát vagy olajat varázsolhattak elé. A költők hol három hol négy leányról szólnak, kik közül Oeno tevékenysége és hatása a borra vonatkozik, Spermóé a szántóföld terményeire, Elaisé pedig az olajfára. Ovidius szerint (met. 13, 650) mindannyian egyformán gyakorolják az átvarázslás képességét. Midőn a Troját vívó görögök éhséget és szomjuságot szenvedtek, Agamemnon az Oe.-hoz fordult segélyért. Az egyik hagyomány szerint Anius leányai könyörültek a nélkülöző görögökön (Dictys, 1, 23), de más hagyomány úgy szól, hogy elszöktek (ki Andrusba, ki Euboea szigetére), de Agamemnon kierőszakolta, hogy őket kiadják. Ekkor Dionysushoz fordultak segítségért, a ki őket fehér galambokká változtatta. Serv. Aen. 3, 80.

L. M.