TARTALOMO

Oeonus

OiwnoV, az első hős athleta, a ki az olympiai játékokban versenyfutásból győzött. Pind. Ol. 11,65 = 10,75. Édes anyja Licymnius volt, Alcmenének féltestvére; ő maga elkisérte Herculest mindazon kalandokban és merész vállalatokban, melyekre a Peloponnesusban vállalkozott. A hagyomány szerint ifjan, alig serdülten halt meg. Halálát úgy adták elő, hogy midőn Herculesszel Spartában járt és a városban nézelődve Hippocoon király palotája előtt megállott, kővel kellett védekeznie egy kutya ellen, a melyik a palotából kirohant és őt megtámadta. Ezért Hippocoon fiai rárohantak és buzogányaikkal agyonverték. Ez volt az oka annak, hogy Hercules később Hippocoonnal és fiaival harczba keveredett és valamennyiöket megsemmisítette. Arról a síremlékről is, mely Spartában Hercules szentélyének szomszédságában állott, azt tartották, hogy azt Hercules emelte. Paus. 3, 15, 3. Apollod. 2, 7, 3. Curtius, Peloponn. 2, 253. Preller, Griech. Mythol. 2, 242.

L. M.