TARTALOMO

Oete, Oeta

Oith, hegyláncz Északi Görögországban, mely a Pindus hegység déli részéből, Typhrestusból ágazik ki keleti irányban, s az Othrys hegylánczczal, melytől a Sperchius völgye választja el, párhuzamosan futva lenyúlik egészen a Maliai öbölig, itt Thermopylae szorosát alkotja s a tengerpart mentén a Callidromus, Cnemis és más hegyekben délkeleti irányban folytatódik tovább. Ez a zord, sziklás hegyláncz ÉK.-en 2150 m. magas szikla-kúppá emelkedik; a hagyomány szerint Heracles itt hamvasztatta el magát s azért a régiek Pura-nak vagy Frugia-nak nevezték. Liv. 36, 30. Az Oe. hegyláncz után a környékére eső thessaliai területet Oitaia néven nevezték, lakosainak a neve pedig Oitaio; vagy OitaieiV volt. Hdt. 7, 217. Thuc. 3, 92. 8, 3. Strab. 9, 430. A lakósok szövetséget alkottak to coinon twn Oitaiewn néven, melyhez különösen Heraclea, Anticyra és Dryope városok tartoztak; élén három boularcoV állt. A szövetség gyűlését pulaia-nak nevezték. A hegyláncz Thermopylaenél levő része m. Patriotiko nevet visel. V. ö. Bursian, Geogr. v. Griechenl. 1, 88.

ZS. B.