TARTALOMO

Ogulnii

Quintus és Gnaeus. 300-ban Kr. e. mint néptribunusok kivitték (lex Ogulnia), hogy a pontifexek és augurok collegiuma fele részben plebejusokból álljon. Liv. 10, 6. 296-ban mint aedilisek a ficus Ruminalis alatt felállították a Romulust és Remust szoptató nőstényfarkas szobrát. 291-ben egy 3 éves pestis után Quintust tizedmagával elküldték Aesculapius kigyójáért Epidaurusba. Liv. 10, 23. ep. 11.

T. K.