TARTALOMO

Oicles

OiclhV, ’OicleuV, Troja falai alatt szereplő görög vitéz, kinek családfáját a mythologiai hagyomány következőképen adta elő: Zeus, Helen, Aeolus, Cretheus, Amythaon, Melampus, Antiphates, O. Schol. Eur. Phoen. 173. Hom. Od. 15, 243. Anyja Zeuxippe volt, a Hippocoon leánya. Diod. 4, 68. O. Herculesszel együtt vonult trójai Laomedon ellen, de vesztére, mert midőn egyszer a hajók őrizetére hátramaradt, a kirohanó trójaiak ráestek és megölték. Apollod. 2, 6, 4. Egy másik hagyomány szerint, a mely nem kevésbbé volt elterjedve, visszatért Troja alól és nagy kort érve halt meg Arcadiában, a hol sírját Megalopolis mellett mutogatták. Paus. 8, 36, 4.

L. M.