TARTALOMO

Oileus

OileuV (ritkábban ’IleuV is). – 1. Az Opusbeli locrusok királya. Atyja Hodoedocus volt, Cynus fia, Opus unokája. Felesége Eriopis, gyermekei Aias és Medon. Hom. Il. 2, 527. 727. Részt vett az Argonauta kalandban, mely alkalommal mindenben derék harczosnak mutatkozott, de különösen kitünt az ellenség üldözésében. Ap. Rhod. 1, 74–76. Val. Flacc. 1, 372. Orph. Arg. 193. Egy ízben a stymphalusi madarakkal is harczba keveredett, melyeknek egyike O.-t nyíl módjára kilőhető szárnytollaival megsebesítette, de Erybotes a fájdalmas lövedéket eltávolította. Ap. Rhod. 2, 1030–41. Sophocles egyik tragoediájában előfordul O. és ott még ő vigasztalta Telamont, mikor fiának Aiasnak szomorú sorsáról értesült, holott maga vigasztalhatatlan volt, midőn saját fiát elsiratta. Nauck. Trag. Graec. frg.2 290. – 2. Trójai vitéz, Bienor kocsivezetője, a kit Agamemnon vele együtt ejt el. Hom. Il. 11, 93.

L. M.