TARTALOMO

Olen

Wlhn, ősrégi mythikus énekes, ki Lyciából vagy a mesés hyperboreusok földjéről származott és az Apollo-cultus hymnus- és jósköltője volt. Neki tulajdonítják a hexameter föltalálását. Mások e vers föltalálójának Orpheust tarták. L. Lobeck, Aglaoph. 232. Herodotus (4, 35) említi, hogy a delosi cultus megalapítói számára Olen írt hymnust, mely az istenek külön elnevezéseit tartalmazta. Bizonyára az epikus jelzők mintájára a hymnusokban magasztalt istenek jelzőit alkotá meg. Christ Olenben a Lyciából Delosba átszármazott Apollo-cultus képviselőjét látja. Kora a Kr. e. 8. századra eshetett, mikor e cultus főkép Delosban virágzott.

H. I.