TARTALOMO

Olizon

Olizwn, Thessaliában, Magnesia területén, a Tisaeum hegy keleti lábánál fekvő tengerparti város, az euboeai Artemisiummal átellenben; Strabo idejében Demetriashoz tartozó falu; m. annak a halomnak, melyen egykor ez a város feküdt, a neve Palaeo Kasztor. Hom. Il. 2, 717. Strab. 9, 436. V. ö. Bursian, Geogr. von Griechenl. 1, 101.

ZS. B.