TARTALOMO

Olympieum.

Olumpieion, ’Olumpieion, tulajdonképen az olympusi Zeusnak temploma (pl. Athenaeben), aztán: – 1. Városka Sicilia keleti partján, 2,25 kilométernyire Syracusae városától, az Anapus folyó torkolata mellett. Az athenaeiek siciliai hadjáratánál Thucydides többször említi (pl. 6, 71. 7, 5), Liviusnál (24, 33) a neve Olympium, Diodorusnál (13, 6) ’Olumpion. – 2. Község Delos szigetén.

K. B.