TARTALOMO

Olympiodorus

OlumpiodwroV. – 1. Lampon fia, az atheaneiek vezére volt a második perzsa háborúban. Hdt. 9, 21. – 2. Epaminondas tanítója, ki fuvolára tanítá. Nep. Epam. 2. – 3. Athenaei vezér Cassander ellen Kr. e. 304. valamint Demetrius Poliorcetes ellen Kr. e. 287; archon is volt Athenaeben. – 4. Bölcsész és Plato magyarázója Justinianus idejében Alexandriában. A mi tőle ránk maradt, csupa Plato-magyarázat. Scholionokat írt Gorgias, Philebus, Phaedon és az első Alcibiadeshez. Megírta az utóbbihoz bevezetésül Plato életét. E scholionok aligha saját, hanem tanítványai feljegyzései. Új platonikus szellemben magyaráznak egyes helyeket, sok elmeéllel, a görög irodalomban nagy olvasottsággal, és bizonyos törekvéssel a stilisztaságra és világosságra. A szövegcritikára kevés anyagot nyujtanak Olympiodorus magyarázatai. Kiadások: A Phaedonhoz írt magyarázatot kiadta Finckh (1847), a Gorgiashoz irottat Jahn (1848), a Philebushoz valót Stallbaum Philebus kiadásához függelékül 1826-ban; az Alcibiadeshez fűződőt Creuzer (1821). – 5. Alexandriai grammatikus és Aristoteles magyarázója a Kr. u. 6. századból. Maradt tőle egy commentarius Aristoteles meteorologicájához, mely 51 praxeiV-re van felosztva. – 6. A thebaei O., az aegyptusi Thebaeből, ki Byzantiumban élt és Eunapius történeti munkáját folytatta 22 könyvben istoricoi logoi cz. alatt. A nyugat-római birodalom történetét írja meg Kr. u. 407–425. Inkább adathalmaz, mint valódi történet. Photius mentett meg számunkra egy kivonatot. 412-ben vagy talán 434-ben követségben járt a hún királynál. Töredékeit egybegyűjté Müller, fragm. hist. Graec. 4, 57 skk. L. Dindorf, hist. Graec. min. 1.

H. I.