TARTALOMO

OlumpioV, -ia

különböző isteneknek és istenasszonyoknak, utóbb az összes olympusi istenségeknek, utoljára hizelgésképen egyes császároknak mellékneve Első sorban mégis Zeust tisztelték ezen a néven (Hom. Il. 1, 353), kinek oltárain ezen minőségben kivált Thessaliában és Macedoniában gyuladtak ki az áldozati tüzek. Lassankint azonban egész Görögországban elterjedt ez a cultus. Zeuson kívűl ezt a melléknevet még Herculesre is alkalmazták, de nem mint hősre, hanem mint istenre (Hdt. 2, 44); azután Ilithyiára (Olympiában), Gaeára (Athenaeben) és az összes istenekre, a kik az Olympuson laknak. Hom. Il. 1, 399. A császárok közül Hadrianus kapta meg ezt a kitüntető melléknevet.

L. M.