TARTALOMO

Olynthus

’´OlunJoV, jelentékeny görög gyarmat a Toronei tengeröböl legbelső zúgában, 60 stadiumra (11 km) É.-ra Potidaeától (Thuc. 1, 63), Pallene és Sithonia félszigete közt. Hdt. 7, 122. Xen. Hell. 5, 2, 12. Strab. 7, 330. Xerxes serege O.-t elfoglalta, aztán Torone vidékéről származó chalcidiceiekkel benépesítették (Hdt. 8, 127. Thuc. 4, 122); de leginkább akkor gyarapodott a város, midőn a peloponnesusi háború idején a kisebb városoknak sok lakósa oda áttelepedett. Így O. önálló hatalomra jutott és sokáig védekezhetett az athenaeiek, spartaiak, macedoniaiak ellen. Thuc. 1, 62. 2, 70. 79. 5, 18. 39. Xen. Hell. 5, 2, 11. sk. Mikor azonban sok chalcidicei és trhaciai várossal szövetkezett és másokat is szövetségre akart kényszeríteni, a spartaiak Amyntas macedoniai királylyal egyetértve sereget küldött ellene és arra kényszerítették a várost, hogy a spartai symmachiához csatlakozzék Kr. e. 379-ben. Xen. Hell. 5, 3, 26. O. azután is a leghatalmasabb város maradt a chalacidicei félszigeten; macedoni II. Fülöp még öregbítette is hatalmát azzal, hogy Potidaeát hozzá csatolta. Midőn azonban ugyanezen király tengeri hatalmának megalapítása végett a thracia-macedoniai tengerpart minden kikötővárosát el akarta foglalni és O.-t kemény ostrom alá fogta, a város a legelkeseredettebb ellentállást fejtette ki; mindamellett, mivel az athenaeiek Demosthenes olynthusi beszédeinek ellenére a felmentő hajóhad elküldésével késtek. II. Fülöp a várost 347-ben Lasthenes és Euthycrates árulása következtében elfoglalta és teljesen elpusztította; nem is épült fel soha többé. O. a mai Ajio Mamasz helyén feküdt; csekély maradványainak mostani neve Sztylari (oszlopocskák). V. ö. Curtius, A görögök története, 6, 281 skk. ll.

P. K.