TARTALOMO

Onasander

OnasandroV nevével maradt reánk egy strathgicoV czímű 42 fejezetből álló mű, mely a hadvezéri tudományról értekezik erkölcsbölcseleti nézőpontból de a mellett sűrűn tárgyal tactikus kérdéseket. Szerzője, ki Suidas szerint jilosojoV PlatwnicoV volt, peri strathghmatwn írt, továbbá magyarázatokat. Plato polietájához, művét Q. Veraniusnak ajánlotta, ki 49-ben Kr. u. consul volt s 58-ban Britanniában meghalt. A byzantiumi tactikusok sokat forgatták. Főkézirata a Med.-Laurent. LV 4. Kiadta először Rigaltius (Paris, 1599), utoljára Koechly (Leipzig, 1860). Irodalom: Vári, Zum Strategikos des O. Neue Jahrbb. f. Philol. 1897. 407–408. l.

V. R.